“Teveel gif in groeten van C1000 en Spar”

Start met KetoX

De supermarkten Spar en C1000 verkopen groenten die de meeste bestrijdingsmiddelen bevatten. Bij Albert Heijn en Plus gaan de ‘schoonste’ groenten over de toonbank. Dat concluderen diverse milieuorganisaties in de Groente & Fruitwijzer die ze dinsdag hebben gepresenteerd.

Consumenten kunnen via de gids ook achterhalen welke soorten groenten en fruit de minste bestrijdingsmiddelen bevatten. Mandarijen, druiven en appels bevatten volgens Natuur en Milieu, Milieudefensie en consumentenorganisatie Goede Waar en Co de meeste bestrijdingsmiddelen bij het fruit. Van de groenten scoren paprika’s, aubergines en sla het slechtst. Volgens de organisaties speelt de herkomst van de groenten en fruit een belangrijke rol. Met name de spullen uit Spanje blijken sterk behandeld met gif.

Nou zal iedereen het er over eens zijn dat het eten van groenten en fruit belangrijk is voor onze gezondheid. En toch moet je kritisch zijn wát je eet en waar het vandaan komt. Realiteit of stemmingmakerij? oordeel zelf.

voor meer informatie kun je de bovenstaande video bekijken

met dank aan Tros Radar

Onderzoek VWA
De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) heeft in 2006 zo’n 3350 keer producten getest op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen (zie het vorige week uitgekomen VWA rapport in de bijlage). Zestien keer heeft de VWA een overschrijding van de acute gezondheidsnorm geconstateerd. De VWA kijkt echter alleen of deze norm wordt overschreden wanneer er sprake is van een overschrijding van de wettelijke norm (MRL).

Uit analyse van Milieudefensie blijkt dat de acute gezondheidsnorm ook overschreden kan worden wanneer een stof onder de wettelijke norm (MRL) blijft. Dit gebeurt zelfs regelmatig! Het probleem is dus dat wettelijke normen en gezondheidsnormen niet hetzelfde zijn. Het komt vaak voor dat het gehalte van gifresten op groente en fruit onder de wettelijke norm blijft terwijl internationaal erkende gezondheidsnormen wel overschreden worden.

Tot voor kort hield de overheid geheim bij welke supermarkten wetsovertredingen werden aangetroffen. Na een jarenlange campagne door de organisaties van Weet wat je eet, waaronder een juridische procedure via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), heeft de overheid besloten om de meetgegevens openbaar te maken. Dit gebeurt echter nog maar mondjesmaat en erg onoverzichtelijk, volgens Mileiudefensie via deze website.

Milieudefensie heeft de hand gelegd op de gegevens over de 2e helft 2006. Uit analyse van Milieudefensie blijkt dat alleen al in dit halve jaar 31 keer een overschrijding van de acute gezondheids dosis heeft plaatsgevonden. De VWA heeft dit ook 11 keer heeft de VWA kunnen constateren, maar in 2/3 van de overschrijdingen (20 keer) bleef de concentratie onder de wettelijke norm en werden de producten dus niet uit de handel gehaald.

Risico’s voor kinderen
Professor Sauer, professor hoogleraar Kindergeneeskunde deed in 2004 voor de Gezondheidsraad onderzoek naar de risico’s voor kinderen en zwangere vrouwen. Sauer: “Op verzoek van de Gezondheidsraad hebben we een rapport gemaakt over de risico’s van pesticiden op groenten en fruit. Dat is ingegeven omdat er grote verontrusting was en is over deze stoffen, met name voor kinderen.”

Sauer vervolgt: ” Ten tweede zijn zwangeren heel kwetsbaar omdat het ongeboren kind nog in de fase is van hele snelle groei en ontwikkeling. Een kleine hoeveelheid van deze stof kan hele dramatische gevolgen hebben. Ook weten we te weinig over de effecten voor de volgende generatie.”

En wat denkt Professor Sauer van het ‘Maximale residu level’ , de zogenaamde MRL die wettelijk is vastgelegd voor iedere stof?

“Die stof zegt wel wat, maar eigenlijk gaat het – zeker voor een kind – om de ‘acute reference dose’: de maximale dosis die je per dag binnen mag krijgen. Als een kind een appel eet, ’s middags nog een stuk banaan en ’s avonds nog iets met paprika en bonen dat wordt die norm overschreden. De gevolgen van deze normoverschrijding kunnen afwijkingen zijn op: seksuele ontwikkeling, afweerproblemen, groei en op de mentale ontwikkeling.”