Pangasius Tilapiafilet getest door VARA Kassa

Afvallen in 2021

Eerder kon je al lezen over giftige Pangafilet uit Vietnam. Ook VARA Kassa heeft recent Pangasius onder de loep genomen. De uitslag van dit onderzoek, dat in uitgevoerd in samenwerking met het Eurofins Dr Specht Laboratorium in Hamburg kan op zijn minst schokkend worden genoemd. Uit de resultaten van de test kwam naar naar voren dat op drie van de acht vismonsters sporen van Trifluralin en Chloorpyrifos aanwezig waren. Hier volgt de complete schokkende uitslag van de Vara Kassa Pangasius kweekvis test.

Jouw mening over Pangafilet en Tilapiafilet

Ben je na het bekijken van de uizending nog steeds van plan om een lekker stukje Pangafilet in de pan te gooien? We zijn benieuwd naar jouw mening. Discussieer dan met ons mee of lees lees reacties van andere bezoekers. Reageren kan ook anoniem!

Trifluralin en Chloorpyrifos *

In een vismonster van importeur Marmaris in Spakenburg is 0.018 mg/kg Trifluralin en 0.06 mg/kg Chloorpyrifos gevonden. In een vismonster van Albert Heijn is 0.007 mg/kg Trifluralin gevonden. En in een vismonster van groothandel Makro is 0.046 mg/kg Trifluralin gevonden. Volgens milieudeskundige professor Lucas Reijnders zijn deze bestrijdingsmiddelen, want dat zijn het, verboden in de EU om gebruikt te worden voor producten die bedoeld zijn voor consumptie. De officiële reden voor verbod zijn zogenaamde milieuoverwegingen. Maar volgens Reijnders zijn er echter ook zeer sterke aanwijzingen dat trifluralin het risico van kanker van het spijsverteringskanaal vergroot. Blootstelling aan kleine hoeveelheden chloorpyrifos wordt in verband gebracht met een vergrote kans op de ziekte van Parkinson.

Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)

De instantie die in Nederland de voedselveiligheid controleert en daarom ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de pangasiusvis die op ons bord beland, is de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. In de uitzending legt Dirk Meijer van deze instantie uit dat zij in 2009 een eigen onderzoek naar deze vis hebben gedaan. Daar zijn toen een hele reeks aan chemische contaminanten (waaronder bestrijdingsmiddelen) in kweekvis gemeten en gerapporteerd. Uit dat onderzoek bleek niet dat er residuen van bestrijdingsmiddelen in zaten. Overigens werd er in die test niet specifiek getest op Trifluralin en Chloorpyrifos.

Uitzending Gemist

Heb je de uitzending over Pangasius gemist, of wil je hem nog een keer bekijken? Dan kan dat via uitzending gemist, de website van de VARA of bekijk de uitzending hieronder.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Europese wetgeving

De nVWA is niet wettelijk verplicht om de consumptievis in het algemeen te controleren op residuen. Er zijn namelijk in Nederland (en Europa) geen specifieke normen voor residuen van bestrijdingsmiddelen in vis en daarom kan er discussie ontstaan of de gevonden waarden van Trifluralin en Chloorpyrifos schadelijk zijn voor de gezondheid. Prof. Reijnders is van mening dat het wel degelijk gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn, zeker op de langere termijn. “De gevonden waardes van Chloorpyrifos zitten net boven de toegestane hoeveelheid die op voedingsmiddelen mag zitten. Bij Trifluralin zijn de vondsten in sommige monsters hoger dan de toegestane hoeveelheid. De stoffen zijn niet van dien aard dat je er direct van omvalt maar het gaat hier om een opeenstapeling van stoffen. En met name met deze stoffen is er een vergrote kans op een opeenstapeling op langere termijn.” Het nieuwe VWA vindt dat de gevonden waarden niet schadelijk zijn voor de gezondheid. De gevonden gehalten zijn volgens hen erg laag en voor dat iemand zoveel Chloorpyrifos en Trifluralin binnen krijgt dat het wel schadelijk zou zijn, dan zou een volwassene gemiddeld zijn leven lang dagelijks meer dan 11 respectievelijk 21 kg van de vis moeten eten. Maar desalniettemin nemen ze de gevonden resultaten in het onderzoek van Kassa wel serieus en heeft het nieuwe VWA besloten om de pangasiusfilet steeksproefsgewijs op residuen te controleren.

* bron: vara kassa