Links over Voeding en Gezondheid

gezond-eten.startpagina.nl

Patiënten/cliëntenorganisaties

ADHD

www.balansdigitaal.nl

Afasie

www.afasie.nl

Angsten en fobieën

www.afhh.nl stichting angst, fobie en hyperventilatie hulp Nederland

Astma

www.astmafonds.nl

Autisme

www.autisme-nva.nl Nederlandse vereniging voor autisme

Borderline

www.stichtingborderline.nl

Depressie

www.depressiestichting.nl met zelftest!

Diabetes

www.dvn.nl
www.diabetescentrum.nl info voor kinderen
www.bosmanjunior.com info voor kinderen

Dissociatieve stoornis/persoonlijkheidsstoornis

www.caleidoscoop.nl landelijke vereniging

www.depersonalisatie.nl

Eetstoornis

www.eetstoornis.info
www.sabn.nl stichting anorexia en boulimia nervosa

Gynaecologie

www.nvog.nl

Huid

www.huidinfo.nl

Incontinentie

www.incontinentie.net

Kanker

www.kankerspoken.nl info voor kinderen
www.kankerpatient.nl
www.kwfkankerbestrijding.nl
www.longkanker.info

Kind

www.kindenziekenhuis.nl
www.cliniclowns.nl
www.kindertelefoon.nl

Maag lever en darmstichting

www.mlds.nl

Manische-depressieve stoornis

www.vmdb.nl vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen

Neurologische aandoeningen

www.neurologie.nl

Osteoporose

www.osteoporosestichting.nl

Parkinson

www.parkinson-vereniging.nl

Psychose

www.psychoseplein.nl
www.ypsilon.org

Post-partum depressie

www.selene.nl vrouwenzelfhulp organisatie

Posttraumatische stress-stoornis

www.centrum45.nl
www.slachtofferhulp.nl

Pijn

www.pijn-hoop.nl
www.pijn.com/patienten

Reuma

www.reumafonds.nl

Rouw en verliesverwerking

www.verliesverwerken.nl
www.vook.nl vereniging ouders van overleden kind

Schizofrenie

www.ypsilon.org
www.anoiksis.nl
www.www.schizofrenieplein.nl

Slechthorenden

www.nvvs.nl

Stoma

www.harry-bacon.nl

Stress

www.stressophetwerk.nl
www.burnin.nl van burnout naar burnin

Verslaving

www.aa-nederland.nl
www.brijder.nl
www.gokulpverlening.nl

Vruchtbaarheidsproblematiek

www.freya.nl Patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek

Algemene patiëntenorganisaties

Stichting Pandora

www.stichtingpandora.nl ook in het engels, arabisch en turks te bekijken.

GGZ cliëntenbond

www.clientenbond.nl

Persoonsgebonden budget

www.pgb.nl ook in het engels te bekijken

Organisatie voor familieleden van mensen met een psychiatrische handicap

www.labyrint-in-perspectief.nl

Overige organisaties, verwijzingen

Erfelijkheid

www.erfocentrum.nl

Psychowijzer

www.psychowijzer.nl

Nederlandse Hartstichting

www.hartstichting.nl

Nederlandse Hersenstichting

www.hersenstichting.nl

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap