Eikenprocessierups EHBO

Afvallen in 2021

In de maanden mei, juni en juli steekt hij massaal de kop op; de eikenprocessierups. Deze rupsen bewegen zich in grote colonnes voort over de bladeren, boomstammen en takken van de eikenboom. Maar erger nog, de rupsen hebben brandhaartjes die klachten veroorzaken bij mensen, zoals jeuk, uitslag en klachten aan de ogen.

De eikenprocessierups is de larve van een kleine nachtvlinder. Deze rupsen zijn circa drie centimeter groot. De rupsen leven in grote groepen van duizenden rupsen.

De rupsen veroorzaken overlast omdat ze brandhaartjes loslaten. Deze kleine haartjes zijn voorzien van weerhaken, waardoor ze in de huid blijven zitten. Iedere rups heeft honderdduizenden van deze kleine haartjes.

Als deze haartjes op je huid komen, zorgen ze voor irritatie. Dit komt omdat de haartjes een eiwit bevatten dat van nature niet in het menselijk lichaam voorkomt. Het lichaam maakt als reactie hierop een stof aan gemaakt histamine. Deze stof veroorzaakt vaak jeuk. Vooral mensen die last hebben van andere allergieën of die eerder in aanraking zijn geweest met de haartjes van de eikenprocessierups, krijgen last van deze klachten.

Waar komt de Eikenprocessierups voor?

De eikenprocessierups komt overal in Nederland voor, vooral op eikenbomen, maar er zijn ook meldingen van besmette beuken- en berkenbomen. Vooral eiken langs wegen en lanen en losse eiken in tuinen zijn vatbaar voor de eikenprocessierups. De meeste grondeigenaren voorzien besmette bomen langs openbare wegen en paden van een afzetlint, zodat je kunt zien dat er rupsen zitten.

In bossen leven een aantal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals de sluipwesp. Dit is de reden dat de eikenprocessierups minder vaak voorkomt in bosgebieden. Wel is het zo dat in bossen niet alle besmette bomen zijn voorzien van een lint.

De rupsen maken nesten op de eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een stelsel van draden met daarin brandhaartjes, oude coconnen en uitwerpselen. Meestal vind je deze nesten aan de zonnige kant van een boom.

Welke klachten krijg je van de Eikenprocessierups?

De brandhaartjes van de rups zorgen voor veel klachten. In de meeste gevallen blijft de overlast beperkt tot jeuk, huiduitslag en rode bultjes. Ook hooikoortsachtige klachten komen vaak voor. Denk hierbij aan een loopneus, hoesten of rode en gezwollen ogen. Deze klachten kunnen tot twee weken na blootstelling aan de haartjes aanhouden.