Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Wat veel mensen niet weten is dat een dieet in sommige gevallen als aftrekpost mag worden opgevoerd tijdens de jaarlijkse IB aangifte. Een voorwaarde is dat het dieet op medisch voorschrift wordt gevolgd. Met andere woorden, je hebt een advies van je (huis)arts nodig. In sommige situaties moet je naast een doktersvoorschrift ook een overeenkomst van een diëtist’ overleggen. De voordelen kunnen flink oplopen. Zo mag je bijvoorbeeld voor een glutenvrij dieet in 2015 € 1000,- aftrekken. Heb je daarnaast lactoseintolerantie, dan kan het voordeel zelfs oplopen tot bijna €1200,-.

Dieetlijst Aftrekbaar Bedrag Aangifte 2015

Ziektebeeld en aandoening *DieettyperingVast
aftrekbaar
bedrag
Algemene symptomenGroeiachterstand bij kinderenEnergieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
Energieverrijkt€ 600
OndervoedingEnergieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
Energieverrijkt€ 600
DecubitusEnergieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
HartziektenDecompensatio cordis, hartfalenNatriumbeperkt€ 100
InfectieziektenAidsEnergieverrijkt in
combinatie met
eitwitverrijkt
€ 850
LuchtwegenChronische obstructieve longziekten (COPD)Energieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
Energieverrijkt€ 600
Maag-, darm en leverziektenDumpingsyndroomLactosebeperkt/ lactosevrij€ 200
Chronische pancreatitisEnergieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
Cystic fibrosisEnergieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
Energieverrijkt€ 600
Coeliakie en ziekte van DühringGlutenvrij€ 1.000
Glutenvrij in
combinatie met
lactosebeperkt/
lactosevrij
€ 1.150
OverigeEnergieverrijkt met
vitaminepreparaat
€ 650
Energieverrijkt€ 600
Energieverrijkt in
combinatie met
MCT-vetverrijkt
(met en zonder
vitaminepreparaat)
€ 1.350
Energieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
Energieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt en
lactosebeperkt/
lactosevrij
€ 1.100
Metabole ziektenHypercholesterolemieVerzadigd vetbeperkt
in combinatie met
fyto/plantensterolen-
verrijkt
€ 100
VetstofwisselingsstoornisVetbeperkt in
combinatie met
MCT-vetverrijkt
€ 850
Fructose intolerantieFructosebeperkt€ 100
GalactosemieGalactosevrij€ 200
Sacharase isomaltase deficiëntieSterk sacharosebeperkt
in combinatie met
(iso)maltosebeperkt
€ 3.900
Eiwitstofwisselingsstoornis (zoals PKU en hyperlysinemie)Sterk eiwitbeperkt€ 2.800
NierziektenNierziektenNatriumbeperkt€ 100
Chronische nier- insufficiëntie met hemodialyse/ peritoneale dialyseEiwitverrijkt in
combinatie met
natriumbeperkt
€ 250
Nefrotisch syndroomNatriumbeperkt€ 100
OncologieOncologieEnergieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
Energieverrijkt€ 600
OverigeVoedselovergevoeligheidKoemelkeiwitvrij€ 250
Soja-eiwitvrij€ 50
Kippenei-eiwitvrij€ 100
Lactosebeperkt/
lactosevrij
€ 200
Tarwevrij€ 700
Tarwevrij in
combinatie
met kippenei-
eitwitvrij
€ 850
Koemelkeiwitvrij
in combinatie met
kippenei-eiwitvrij
€ 300
Koemelkeiwitvrij in
combinatie met
soja-eiwitvrij
€ 350
Koemelkeiwitvrij in
combinatie met
kippenei-eiwitvrij en
soja-eiwitvrij
€ 450
Koemelkeiwitvrij in
combinatie met
kippenei-eiwitvrij,
soja-eiwitvrij en
tarwevrij
€ 1.100
Koemelkeiwitvrij in
combinatie met
glutenvrij
€ 1.150
Koemelkeiwitvrij in
combinatie met
glutenvrij en tarwevrij
€ 1.150
BrandwondenEnergieverrijkt in
combinatie met
eiwitverrijkt
€ 850
Lymfe-lekkageEiwitverrijkt in
combinatie met
sterk (LCT-)
vetbeperkt en
MCT-vetverrijkt
€ 1.100
EpilepsieSterk eiwitbeperkt
en koolhydraatbeperkt
in combinatie met
vetverrijkt en MCT-
vetverrijkt
€ 750

De Dieetlijst voor 2016 kun je vinden op de website van de belastingdienst.

2hf

Dieet en Belastingaangifte

Ook als je in 2015 uitgaven hebt gedaan in verband met ziekte of invaliditeit kun je onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken voor de inkomstenbelasting. Die aftrekpost geldt ook voor medische uitgaven die je doet voor ernstig gehandicapte personen van 27 jaar en ouder die bij je in huis wonen. Bijvoorbeeld als je zorgt voor je ouders.

Je mag overigens alleen het deel van de zorgkosten voor aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag Deze zorgdrempel is afhankelijk van jd belastbaar inkomen. Tot een inkomen van € 7.525 ligt die drempel voor het belastingjaar 2015 op € 127. Bij een inkomen tussen € 7.525 en € 39.975 ligt de drempel op 1,65 % van het inkomen (dus maximaal op € 659) en bij een hoger inkomen op € 659 plus 5,75% van het deel van het inkomen boven € 39.975. Dus voor een inkomen van € 42.000 ligt de drempel op € 659 + [(42.000 – 39.975) x 5,75%=] € 116,44 = € 775,43.

Let op: Indien je het hele jaar een fiscale partner had, worden de uitgaven voor specifieke zorgkosten samengevoegd. De zorgdrempel bedraagt dan 1,65 % van het gezamenlijke inkomen (maar minimaal € 250), vermeerderd met 5,75% van het inkomen boven € 39.975.

Specifieke Zorgkosten

Indien je een laag inkomen hebt, is het mogelijk dat je een laag bedrag aan belasting moet betalen. Mogelijk zelfs hoef je door allerlei heffingskortingen helemaal geen belasting te betalen. Je zou dan dus niets hebben aan de mogelijkheid tot aftrek van specifieke zorgkosten, want het belastingvoordeel kan niet hoger zijn dan het bedrag dat je aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen.

Daarom is er de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten. Om toch voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet je aangifte aan het volgende voldoen:

  1. In je aangifte Inkomstenbelasting moet je uitgaven voor specifieke zorgkosten hebben afgetrokken.
  2. Door de aftrek van die specifieke zorgkosten is de belasting die je moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen.
  3. Het bedrag van de tegemoetkoming moet hoger zijn dan € 15

Is dit alles het geval, dan komt u automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming.

De belastingdienst heeft het niet eenvoudig gemaakt. Heb je advies nodig of wil je graag hulp bij het invullen van belastingaangifte? Dan heeft de overheid de website regelhulp beschikbaar gesteld. regelhulp.nl is speciaal voor zieken, gehandicapten en ouderen die hulp nodig hebben om de juiste voorzieningen, organisaties  en gegevens te vinde op het terrein van de zorg en sociale zekerheid.


Reageer op dit artikel

REAGEER ZONDER FACEBOOK

Vul een reactie in ajb
Vul hier je naam in

Natascha
Mijn naam is Natascha en ik vind het leuk om je te informeren over het laatste nieuws op het gebied van dieet, voeding en gezondheid. Regelmatig schrijf ik artikelen en columns voor vetvrij.com