Start met KetoX

Ben je overspannen? Herken de klachten en voorkom een Burn-Out

Het niet (h)erkennen van overmatige stress is het grootste gevaar voor de ontwikkeling van overspannenheid en burn-out. Het is belangrijk dat je je realiseert dat mensen doorgaans verschillend op stress reageren. Bij de één zullen de klachten meer psychisch zijn, zoals bijvoorbeeld stemmingswisselingen of opgejaagd gevoel, en bij de ander uit het zich meer op lichamelijk niveau, zoals bijv. eczeem of vertraagde stofwisseling. Ook zijn er mensen die prima lange tijd onder een stress-situatie kunnen functioneren. Deze mensen hebben de vaardigheid om stress snel te neutraliseren, doormiddel van bijvoorbeeld ademhaling en gedachten. Langdurige spanning gaat ten koste van de gezondheid, naarmate de tijd en druk toeneemt.

Verschillen tussen overspannenheid en een burn-out

Stress en overspannenheidBurn-out
Er is een korte-termijn-oorzaakEr is een lange-termijn-oorzaak
Iemand krijgt bijvoorbeeld na een verhuizing of het verbreken van een relatie klachten.Iemand heeft een periode van langdurige uitputting op fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel niveau.
Mensen hebben veel stressklachten maar hebben nog steeds energie om door te gaan.Mensen kunnen de confrontatie niet meer aan, iedere associatie met de stressveroorzakende situatie is teveel. Er is geen energie meer.

Hoe ontstaat die burnout?

Stress wordt veroorzaakt op vier verschillende niveaus.

  1. Macroniveau: De maatschappij
  2. Mesoniveau: De werkorganisatie
  3. Mininiveau: De thuissituatie
  4. Microniveau: De persoon

Macroniveau

In de maatschappij is een duidelijke verschuiving van hand- naar hoofdarbeid. Op dit moment werkt ruim 60% van alle werknemers in Nederland meer dan 4 uur per dag achter de computer. Zij nemen dus minder tijd om te bewegen en met hun ‘handen’ bezig te zijn. Verder merken we dat de druk om ons heen toeneemt, bekijk alleen maar de files die elke ochtend en middag toenemen in de spitstijd.

Mesoniveau

Tegenwoordig moet alles steeds sneller en vlugger. We verzetten dus teveel werk in te korte tijd. Nederland staat nog steeds hoog genoteerd op de lijst van landen met een hoge arbeidsproductiviteit. In vergelijking met andere landen hebben we veel vrije dagen, waardoor we op het werk harder moeten werken om aan die productie te komen. Daarnaast hebben we vaak moeilijk werk (hoofdwerk) met daarbij een hoge verantwoording.
Het team waar we in zitten wordt vaak gewisseld i.v.m. reorganisaties op het werk. Dit geeft een gevoel van onrust en medewerkers krijgen zo niet de basisveiligheid, respect en waardering die ze nodig hebben.

Er is niet altijd genoeg uitdaging op het werk. Medewerkers worden niet uitgedaagd om de talenten te gebruiken die ze bezitten. Er is daarbij onduidelijke communicatie en taakomschrijving.

Een veelgehoorde klacht van medewerkers is dat ze door hun leidinggevende onvoldoende worden gewaardeerd. Alles bij elkaar speelt mesoniveau hoog mee op de trap van burn-out.

Mininiveau

Ook in de thuissituatie is de laatste jaren veel veranderd. Waren eerst 9 van de 10 vrouwen thuis bij de kinderen, tegenwoordig bestaan die rolpatronen niet meer. Tweeverdienergezinnen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij om aan de financiële druk te ontsnappen.

Microniveau

Je karakter speelt een rol bij het verwerken van stress. Je opvoeding en emotionele binding met andere mensen is van cruciaal belang om met stress om te