Antibioticaresistentie Probleem en Oplossingen

Afvallen in 2021

Antibioticaresistentie: een van de grootste gevaren voor de toekomst?

Ongeveer een eeuw geleden was een klein schrammetje levensgevaarlijk. Als je het wondje even niet goed behandelde kon je een infectie krijgen. Verloor je lichaam de strijd tegen de infectie? Als je geluk had was de infectie aan een van je ledematen; amputatie was dan een mogelijkheid. Anders was de kans groot dat je stierf aan de infectie. Ook ziekten die tegenwoordig eenvoudig te bestrijden zijn, zoals een longontsteking waren vroeger vaak dodelijk.

Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie

Dit alles veranderde na 1928 toen Alexander Fleming penicilline ontwikkelde, het eerste antibioticum. Penicilline is een stof afkomstig uit een schimmel met een bacteriedodende werking. Enkele jaren later werd de werking van penicilline sterk verbeterd. Bepaalde infecties, waaronder die van stafylokokken, konden goed worden behandeld met behulp van penicilline. Penicilline werd steeds meer gebruikt en in de Tweede Wereldoorlog was penicilline dan ook onderdeel van de standaarduitrusting van iedere dokter van de Geallieerden. (bron)

Een wedloop

Al aan het eind van de jaren veertig werd duidelijk dat penicilline na verloop van tijd niet meer zo goed werkte. Verschillende bacteriën hadden een manier gevonden om zich te beschermen tegen antibiotica. Dit doen ze bijvoorbeeld door het antibioticum te doden of door te zorgen dat het antibioticum niet binnen kan dringen in de cellen van de bacterie.

Gelukkig zaten ook de wetenschappers niet stil. Al snel ontstonden er veel verschillende soorten antibiotica; in totaal zijn er nu meer dan honderd. Deze antibiotica hielpen goed en waren ook nog eens in staat om andere ziekteverwekkers aan te vallen. De bacteriën die ons ziek maken blijven echter verder evolueren. Ook de nieuwere antibiotica verliezen na verloop van tijd hun werking omdat de bacteriën resistent worden. Er is sprake van een wedloop. Om infecties te kunnen blijven genezen moeten we zorgen dat er antibiotica blijven bestaan waartegen ziekmakende bacteriën niet resistent zijn. (bron) en (bron)

Hoe winnen we de strijd?

Natuurlijk willen we graag dat we ook over vijftig of honderd jaar nog antibioticum kunnen gebruiken. Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst niet sterven aan infecties?

Nieuwe antibiotica ontwikkelen

antibiotica prikken
antibiotica prikken

Sinds de jaren 80 worden er steeds minder nieuwe antibiotica ontwikkeld. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo hebben een aantal grote fabrikanten van antibiotica zich teruggetrokken uit het antibioticumonderzoek. Bedrijven maken weinig winst op antibiotica, omdat deze goedkoop zijn en slechts kortdurend worden gegeven. Bedrijven werken daarom liever aan medicijnen voor ziekten als diabetes, omdat die medicijnen langere tijd gebruikt worden. Daarnaast is het ook moeilijker om nieuwe antibiotica te ontwikkelen, bijvoorbeeld omdat er strengere eisen worden gesteld aan nieuwe medicijnen. (bron)